Obchodní podmínky

1. Objednání kurzu

Přihláška na kurzy jsou přijímány písemně, e-mailem () nebo prostřednictvím webových stránek https://skoleni.tech. Tištěné i elektronické přihlášky jsou považovány za závazné. Zařazení všech přihlášených je prováděno podle pořadí došlých objednávek. V případě, že je termín zvoleného kurzu již naplněn, budete kontaktováni s nabídkou alternativních termínů konání.

Po přijetí objednávky je odeslána nahlášenému účastníkovi pozvánka na školení, objednavateli je zároveň zaslána proforma faktura. Účastnický poplatek zahrnuje výuku, studijní materiály a vystavení osvědčení o absolvování kurzu.

2. Úhrada kurzu

Účast na kurzu je podmíněna úhradou zaslané proforma faktury tak, aby byla příslušná částka poukázána na účet uvedený na proforma faktuře, nejpozději do data splatnosti uvedeného na proforma faktuře. Nezaplacení proforma faktury není považováno za řádné zrušení kurzu!

3. Storno podmínky

Bezplatné zrušení kurzu (storno) nebo přesun konání kurzu je možné písemně více jak 3 pracovní dny před začátkem kurzu. Při pozdě oznámeném stornu jsme oprávněni účtovat 100% storno poplatky.

4. Organizační změny

Vyhrazujeme si právo přesunout datum konání kurzu z důvodů, které nemůžeme ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora atd.). Dále si rovněž vyhrazujeme právo neuskutečnit plánovaný kurz, pokud se ani 3 pracovní dny před začátkem kurzu závazně nepřihlásili více než 3 uchazeči. V tomto případě bude s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání.

4. Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 10. 2018.