KURZ: Komplexně IT Recruiterem

aneb správným partnerem Hiring manažera
Novinka
Pavel Digaňa - školitel

Školení Vám poskytne praktický pohled na IT recruitment, který je praktickým pojetím kurzů Technologický základ recruitera. V první půlce školení se zaměříme na zopakování a rozšíření technologických pojmů a prohloubení pochopení jednotlivých rolí, k tomu, abyste mohli efektivně zpracovat job description a v druhé půlce praktický nácvik převzetí pozice od Hiring manažera.

Obsah kurzu (1 den)

Kurz v přípravě - témata budou postupně upřesňována

Zopakování technických pojmů

- správné pochopení technických pojmů je základ k efektivnímu oslovení a pochopení dané pozice

Job description

- jak na správný technický job description
- pasti v job description
- co se skrývá mezi řádky
- na které otázky se zeptat hiring managera

Praktický nácvik hledání odpovídajících rolí dle Job Description

- na vybraných Job Description si nacvičíme hledání odpovídajících profilů a detailně si zhodnotíme vyhledané profily