Docker vs Kubernetes
Pavel Digaňa

Pavel Digaňa

Docker vs Kubernetes pro Recruitery

Už jste jako Recruiter dostali za úkol najít člověka pro Devops se znalostmi Docker a Kubernetes? Pojďme si říct, o čem tyto technologie jsou.

Ta velryba z obrázku, kterou tvůrci nazývají Moby Dock, veze na svých zádech kontejnery jako zaoceánská loď. Pokud něco chcete převézt, tak kontejner je ve skutečném světě velice užitečná věc – zboží je uvnitř zabezpečeno, chráněno a jako přepravce Vás nezajímá, co je v kontejneru schováno. Pro Vás je důležité, že na venek se jedná o standardizovanou věc, se kterou dokážete bez problémů manipulovat a převážet na vlacích, lodích, kamionech. Tvůrci se tímto modelem inspirovali a vytvořili technologii, která nám dovolí taktéž uzavřít aplikace do standardizovaných kontejnerů a poté aplikaci bez jakýchkoli změn provozovat na různých prostředích – vlastní počítač, servery, cloud, windows, linux, MacOS.

Kubernetes od firmy Google má v logu kormidlo a není to náhoda. Díky standardizaci kontejnerů je pak Kubernetes dokáže spravovat a řídit – můžeme automaticky navyšovat dle potřeb počet kontejnerů, kontrolovat jejich zdraví, vytíženost, jednoduše aktualizovat, konfigurovat a vytvářet mnoho vzájemně propojených aplikací.

Pokud se chcete více dozvědět o technologiích, i třeba o Devops, přijďte na kurz Technologický základ recruitera 2 .

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email