Angular vs React pro personalisty
Pavel Digaňa

Pavel Digaňa

Angular vs React pro personalisty

Recruiteři, víte z čeho pramení neochota Frontend Developerů přecházet z Angular na React a obráceně? Oba jsou postaveny na Javascript jazyku, tak kde je problém? Je to o architektuře, svobodě a filozofii.

Angular vyvinutý firmou Google je framework na rozdíl od Reactu, který je pouze knihovnou. U Angularu získáte ucelenou funkcionalitu po pokrytí celého frontendového vývoje, u React od Facebooku si musíte za pomocí dalších knihoven vytvořit svůj vlastní framework, to je ta svoboda, kterou zmiňuji na začátku. Díky tomu dokážete React lépe vyladit pro požadavky Vaší aplikace, dokáže být rychlý, nesvázaný. Naproti tomu Angular lze vnímat více konzervativní, kompaktnější a může být více oblíben korporáty.

U Angularu si dejte pozor na verze, AngularJS (verze 1) byl vypuštěn v roce 2010, ale velké revoluce se dočkal až s verzí 2 z roku 2016. Uvědomte si, že Angular 1 a Angular 2+ jsou dost rozdílné technologie. Z pohledu hiringu je vcelku jedno, zda má člověk zkušenosti s verzí mezi 2 a nebo 9, ale není jedno, jestli má zkušenosti s verzí 1. 

A Vue.JS na to vše kouká z nadhledu.

Více na školení Technologický základ recruitera.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email